Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie 2018-03-12T10:36:04+00:00

Opis

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, polegające na odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków na terenie Miasta Mrągowo.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu.